כתובת:  החרמש 24
עיר: חיפה

מיקוד: 3296413
טלפון 972(0)48709699:

נייד +972 (0)526225859
פקס: 972(0)48709699:
אימייל: ellad.sh@amichaish.com